Aug 112010
 

Pēcvārds.

Skaistākais tas, ka pat piedaloties ārpuskonkurences dalībniekiem, pat neievērojot trases konfigurāciju, pēdējos līkumos zaudētus tik svarīgus punktus un citas peripētijas, braucēji joprojām spēja saglabāt vēsu prātu un ar smaidu paskatīties uz visu notiekošo vēlreiz atgādinot, ka reizēm sacensības vajag izbaudīt nedaudz vieglprātīgāk. Pat ja tas ir pēdējais un izšķirošais posms.

Tiekamies sestdien, Kartingkausa “PlÄ«vojošās Å alles” 2010. gada sezonas kausu pasniegÅ¡anas pasākumā!

Jul 312010
 

Atgriešanās ellē!

Grand Prix kurā čum un mudž ar dažādiem aspektiem, kas Kartingkausa ietvaros notiek pirmo reizi.

Pirmais jauninājums – starta kārtÄ«ba tiek noteikta pamatojoties uz iepriekÅ¡ izcÄ«nÄ«to punktu bagāžu. Tā nu pirmajā pozÄ«cijā Ä“rti iekārtojies J.Unbedahts, kamÄ“r pÄ“dÄ“jās trÄ«s noslÄ“dz 2010. gada debitanti – J.Pizičs, I.Uss un D.Segliņš. Otrais brauciens, protams, apgrieztā secÄ«bā. Aizsteidzoties notikumiem pa priekÅ¡u – 3. un 4. brauciena starta kārtÄ«bas atbilstoÅ¡i pirmo divu braucienu laikā uzrādÄ«tajiem rezultātiem. Kā redzams, ja noritÄ“tu divi braucieni kā ierasts, PlÄ«vojošās Å alles GP bÅ«tu ieguvis jau otro reizi pÄ“c kārtas nebÅ«tu izdevies iegÅ«t pārliecinoÅ¡ajiem lÄ«deriem J.Unbeahtam un A.Ikartam. Tagad vien atliek zÄ«lÄ“t – kas notika 3. un 4. braucienā? Vai J.Pizičam izdevies noturÄ“t pārsvaru un atgriezties Luksemburgā ar GP ceļojumu somā?

Pēcvārdi.

R.Madžuls-Bajārs lauž roku, R.Miezītis pamet sacensību norises vietu, uz goda pjedestāla kāpj debitanti J.Pizičs un I.Uss, A.Ikarts uzvar un pirms pēdējā Grand Prix ieguvis tieši tik pat daudz punktu kā 2009. gada čempions J.Unbedahts, A.Reņģītis 3.braucienā pierāda, ka arī 10. starta vieta GoPlanet nav zemē metama, D.Segliņš debitē ar ļoti atzīstamu apļu laiku, kas pirms diviem gadiem Kausa debijas gadā viņam dotu pamatotas cerības uz pirmo vietu arī kopvērtējumā, M.Veiss izbauda A.Reņģīša uzstājību, kā rezultātā no 4. brauciena vadības attopas astotajā pozīcijā, kamēr R.Salgrāvis aizvada klusu Grand Prix un apgrūtina savas iespējas ieņemt trešo vietu 2010. gada kopvērtējumā. Šķiet GP aizvadīts ar pamatīgu ražu odziņām, kuras varēsim ēst visu ziemu. :)

Tiekamies SK333!

Jul 152010
 

Tā it kā ar vienu karstu Grand Prix nebūtu gana!

Neliela atelpa – trases konfigurācijas izmaiņas – zaudÄ“ts braucÄ“js – un reklāmas pauze ir cauri!

Karsti ir ne tikai cilvÄ“kiem, bet arÄ« tehnikai! Kā informÄ“ja tehniskie dienesti, tad nav nostrādājis palaiÅ¡anas mehānisms un jebkāda informācija par kartingu atraÅ¡anos trasÄ“ nav pieejama. LÄ«dz ar to, otrā Grand Prix pirmais brauciens beidzas tieÅ¡i pusceļā un tiek dots atkārtotais starts. TomÄ“r, lai nedaudz saglabātu godÄ«gā cīņā izcÄ«nÄ«to – pirmā brauciena starta pozÄ«cijas atbilst tām vietām, kā braucÄ“ji finiÅ¡Ä“ja pirms tika dots atkārtotais starts.

J.Unbedahts turpina rādÄ«t ļoti atzÄ«stamu sniegumu, uzvarÄ“dams jau treÅ¡o braucienu pÄ“c kārtas, liekot sarosÄ«ties saviem faniem, kuru cer uz perfektu nedēļas nogali – uzvaru abos Grand Prix un izcÄ«nÄ«tu maksimālo punktu bagāžu. A.Ikarts pirmajā aplÄ« pieļauj nelielu kļūda ar ko ir pietiekami, lai turpmāko 12 apļu laikā tā arÄ« bÅ«tu iespÄ“jams nopietni apdraudÄ“t lÄ«dera atraÅ¡anos pirmajā pozÄ«cijā. Lielisku braucienu veic R.MiezÄ«tis, kurÅ¡ no 7 vietas starta, pÄ“c spraigas cīņas ar R.Madžuli-Bajāru finiÅ¡Ä“ treÅ¡ajā vietā. Kungi – 3 apdzÄ«Å¡anas – Å¡Ä·iet, ka visas bija bez pārkāpumiem, jo dÅ«res neviens nevicināja!

Cik patÄ«kami ir startÄ“t no pirmās starta vietas? Vaicājiet R.Salgrāvim – perfekts brauciens neatstājot konkurentiem ne mazākās cerÄ«bas cīņā par uzvaru. VÄ“l vienu lielisku braucienu aizvada R.MiezÄ«tis, kurÅ¡ , lai gan ar lÄ“nāku apļa laiku, ļoti prasmÄ«gi notur aizmugurÄ“ gan M.Veisu, gan sākotnÄ“ji arÄ« J.Unbedahtu un A.Ikartu.  Kā fÄ“nikss no pelniem, tā R.Norietis solÄ«ti pa solÄ«tim aizvada atzÄ«stamu braucienu un finiÅ¡Ä“ tieÅ¡i aiz pirmā trijnieka. Finišā jau puse no braucÄ“jiem, bet ne vÄ“st no J.Unbedahta, A.Ikarta vai R.Madžuļa-Bajāra! Tā vien izskatās, ka karstums ar “PlÄ«vojoÅ¡o Å aļļu” lÄ«deriem izspÄ“lÄ“jis ļaunu joku – visiem iedalot vietas saraksta lejasgalā. Visam vÄ“l pa virsu sacÄ«kÅ¡u incidents pÄ“dÄ“jā aplÄ«, kurā saduras J.Unbedahts un A.Ikarts pasniedzot dāvanu R.Madžulim-Bajāram divu vietu izskatā. Visbeidzot graciozi pÄ“dÄ“jā vietā finiÅ¡Ä“ L.Ose – pÄ“c brÄ«vā kritiena piramjos divos apļos viņa relatÄ«vos bezstresa apstākļos varÄ“ja pilnveidot savu brauktprasmi, kas izdevies ļoti labi – kopÄ“jais laiks samazinājies par 8 sekundÄ“m jeb ap 0,6 sekundes aplÄ« nost.

Hegemonija ir beigusies

Beidzot ir pārtrÅ«kusi A.Ikarta un J.Unbedahta uzvaru sÄ“rija. Ja uzvar profesionāļi (R.Dripe, M.LeÅ¡inskis), tad uzvara nav ierindojama tik nozÄ«mÄ«gā kategorijā, bet ja uzvar viens no “savÄ“jiem” – R.MiezÄ«tis – tad tas ir sasniegums, kas jāatzÄ«mÄ“ Ä«paÅ¡i. URRAAA! Pirmās trÄ«s vietas visas finiÅ¡Ä“juÅ¡as tikai ar vienas vietas atstarpi: 5-6-7. Nākamās trÄ«s finiÅ¡Ä“ ar vienādu rezultātu 9-9-9 un tikai atseviÅ¡Ä·os raucienos izcÄ«nÄ«tās vietas ļauj noprast, kurÅ¡ braucÄ“js cik punktus izcÄ«nÄ«jis. Lai vai kas tur bijis,  brauktprasmes lÄ«menis 2010. gada laikā turpina izlÄ«dzināties un Å¡Ä·iet vairs ilgi nav jāgaida, kad arÄ« prognožu spÄ“lÄ“ tiks prognozÄ“ta uzvara kādam citam, ne tikai braucÄ“jiem AI un JU! Pie punktiem tiek arÄ« L.Ose – viens, bet tomÄ“r savs!

NegaidÄ«ts pavÄ“rsiens, bet Grand Prix uzvarÄ“tājs spÄ“jis uzstādÄ«t vien septÄ«to ātrāko apļa laiku. Te nu jautājums faniem, kas redz visu spÄ“les laukumu kopumā – kā tad nākas, ka uzvara ir tieÅ¡i R.MiezÄ«Å¡a kabatā?

Jau Ä€truma ciltÄ« iegÅ«tie 22 punkti Å¡Ä·ita tik maz, ka zemāk jau krist vairs nav kur, bet kā redzams no Å¡Ä«m prognozÄ“m, tad vieta izaugsmei ir vienmÄ“r. Rezultāti saules pielietajā pÄ“cpusdienā tik neprognozÄ“jami, ka vairāk par vienu precÄ«zu un 2 +-1vietas prognozÄ“m neviens tā arÄ« nav spÄ“jis paredzÄ“t. Lai vai kā – prognožu spÄ“les kopvÄ“rtÄ“jums uzņem apgriezienus – pirmās četras vietas vien 4 punktu attālumā un balvu fonds jau kļūst ievÄ“rojams – Ls 12,50.

Jul 132010
 

Hell Yeah!

Tas taču bija tā vÄ“rts – seÅ¡as stundas sÄ“dÄ“t uz karsta asfalta, lai beigās ielÄ“ktu no 10 metriem! Vai ne?

Sāksim ar to, ka Kandava atgriežas ar joprojām unikālo iespÄ“ju izmÄ“rÄ«t katra braucÄ“ja labklājÄ«bas lÄ«meni. Un tiem, kam Å¡is lÄ«menis ir tā kā nedaudz par Ä«su, drusku arÄ« piepalÄ«dzÄ“t. Å ogad ievÄ“rojām iepriekÅ¡Ä“jo gadu pieredzÄ«ti un pielāgojāmies labklājÄ«bas lÄ«menin tieÅ¡i tā ap 90. Dāmas un kungi – atsvaru sadaļa!

Visnotaļ vÄ“sturisks fakts saskatāms jau starta kārtÄ«bā – pirmo reizi Kartingkausa pastāvÄ“Å¡anas laikā uz starta iziet daiļā dzimuma pārstāve L.Ose. Kā faktu komentÄ“ja pati braucÄ“ja: “Ar draudzenÄ“m nav interesanti – viņas pārāk lÄ“nas! JāmeklÄ“ dziļāki Å«deņi!”

Tikmēr dalību sacensībās ņem arī O.Tože, kurš uz startu Kandavā ieradās ar tiešo reisu no Frankfurtes. Lūk tas ir sportiskais gars!

Ja nu kāds pamanÄ«s, tad kartings #5 pÄ“c pirmā 1. brauciena vairāk neparādÄ«sies – viss vienkārÅ¡i – J.Unbedahts jau pirmajos iesildÄ«Å¡anās apļa lÄ«kumos pamanÄ«jās nobortÄ“t riepu. VeiksmÄ«gi viņam – fakts tika pamanÄ«ts vÄ“l pirms starta, kartings nomainÄ«ts un Grand Prix pÄ“c nelielas gaidÄ«Å¡anas varÄ“ja sākties.

Grand Prix dalÄ«bu ņēmuÅ¡ie divi debitanti pierāda, ka skrieÅ¡ana kā vÄ“jam bez iepriekÅ¡Ä“jas pieredzes diez ko neattaisnojas – pieklājÄ«gs sākums no rezultātu tablo lejas gala – vismaz zin, kur tiekties!

UzmanÄ«bu izpelnÄ«jies tāds nenozÄ«mÄ«gs fakts – abu braucienu uzvarÄ“tājs distanci veic praktiski identiskā laikā – atÅ¡Ä·irÄ«ba vien 21 sekundes tÅ«kstoÅ¡daļa, kuras laikā, visticamāk, pat aci nenomirkÅ¡Ä·ināt.

Perfekti braucieni līdera J.Unbedahta izpildījumā, nelieli sarežģījuma A.Ikartam pirmajā braucienā un vienmēr stabilais trešās vietas ieguvējs R.Madžuls-Bajārs pakāpjas jau uz otro vietu. Nākamie četri braucēji finišējuši ļoti sīvi un viena kļūda vairāk vai mazāk krietni iespaidotu arī kopējo vietu sadalījumu. Visbeidzot, finišē arī R.Norietis, kurš tā arī neatminēja visas trases mīklas un Kartingkausa debitanti L.Ose un O.Tože.

Kā pirms sacÄ«kstÄ“m informÄ“ja trases darbinieks, tad mums par mÄ“rÄ·i uzstādÄ«jis izbraukt no 58 sekundÄ“m – kā redzams – šāds lÄ«menis vÄ“l krietni tālu, kas nozÄ«me tik vienu – Kandavā vÄ“l bÅ«s jāatgriežas!

Visnotaļ pozitÄ«vi, ka izaugsme ir arÄ« Å¡ajā trasÄ“. Ka vÄ“l neesam sasnieguÅ¡i savu spÄ“ju robežas un varam braukt vÄ“l ātrāk. Pie tam, visu samudžina fakts, ka izaugsme ir diezgan dažāda – kādam pussekunde, kādam teju divas. Un arÄ« debitanti Å¡ogad padevuÅ¡ies – ļoti atzÄ«stami apļu laiki!

Jāņem vÄ“rā, ka rezultāti Å¡ajā Grand Prix objektÄ«vu iemeslu dēļ ir zemāki – jāprognozÄ“ vien deviņi braucÄ“ji.

Jul 022010
 

Trīs garas, negulētas naktis, lai taptu šis ūber garais ieraksts. Vajadzētu pārspēt visus rekordus :)

Nu ko – bÅ«sim aizvadÄ«juÅ¡i pirmo Grand Prix ar kvalifikāciju. Pirmie kucÄ“ni tika slÄ«cināti arÄ« Å¡oreiz – otrā braucÄ“ju grupa ar “siltajiem” kartingiem un uzsildÄ«to traso uzrādÄ«ja augstvÄ“rtÄ«gākus rezultātus. TomÄ“r vai tiešām Å¡Ä« bija kļūda plānoÅ¡anā? Gan jau ka jā! Bet vai uz to var norakstÄ«t 1 sekundes atÅ¡Ä·irÄ«bu viena kartinga sniegumā, vai teju 2 sekundes starp labāko un sliktāko laiku? Gan jau ka nÄ“! No offense, just defense! :) [Ierosinājumi, lai Å¡o atÅ¡Ä·irÄ«bu mazinātu, gaidÄ«ti ar atplestām rokām]

LÄ«dz ar kvalifikācijas noslÄ“gumu tika veikts arÄ« neliels koriģējums Grand Prix norises gaitā. Lai LÄ“nāko braucÄ“ju grupa nekļūtu par statistiem, tika nolemts Å¡Ä«s grupas uzvarÄ“tāju divu braucienu summā piemest klāt Ä€trāko braucÄ“ju grupai. TādÄ“jādi vismaz viens, no mazāk veiksmÄ«gajiem kvalifikācijā, varÄ“s reabilitÄ“ties un cÄ«nÄ«ties par uzvaru arÄ« Grand Prix. Visnotaļ feina izmaiņa; pie tam, viens no braucÄ“jiem spÄ“s izbraukties no sirds – 45min braukÅ¡anas laiks – tik ilgi viena Grand Prix ietvaros neviens vÄ“l nekad nebija braucis.

Aiziet: Atlases braucieni, kurā piedalās 5 braucēji ar lēnāko kvalifikācijas laiku.

LÄ«dz ar izmaiņām Grand Prix grafikā – kvalifikācijā labu laiku uzrādijuÅ¡ajiem nācās krietni pagaidÄ«t lÄ«dz atkal tikt pie teikÅ¡anas. Tad nu laiku katrs kavÄ“jā kā mācÄ“ja – kāds filmÄ“ja, kāds lasÄ«ja grāmatu, kāds vienkārÅ¡i aizgāja uz mežu paelpot svaigu gaisu. :)


Noskatoties 1. finālbrauciena videomateriālus – man ir vairāki jautājumi, kurus mÄ“Ä£ināsim apskatÄ«t tuvojoÅ¡ajā Kandavas posma laikā. Bet no viena jautājuma, es nekādi nevaru atturÄ“ties: R.MiezÄ«ti – atceries kā apdzini R.Norieti? Ja “Jā” – ir kādi komentāri?


Neviļus jāuzslavÄ“ A.Reņģītis. Uzrādot tik augstvÄ“rtÄ«gu rezultātu pierādÄ«ja, ka papildus 20min treniņprakses atlases braucienos noder krietni vairāk kā muskuļspÄ“ka kritums. Vai arÄ« fantastiska fiziskā sagatavotÄ«ba? Vai nav vienalga – trešā vieta godam nopelnÄ«ta!

RÄ«kojot PlÄ«vojošās Å alles, regulāri nākas salÄ«dzināt mÅ«su varÄ“jumu ar lÄ«dzÄ«giem censoņiem, no citām sacensÄ«bām – un allaž esam bijuÅ¡i krietni Å¡vakāki. Daudz augstāk par pÄ“dÄ“jām 3 vietām Å¡Ä·iet nekad nebÅ«tu bijuÅ¡i, bet nu tas vadzis ir plÄ«sis. Proti, ātrākais apļa laiks 21:93 ir diezgan konkurÄ“tspÄ“jÄ«gs arÄ« lielākā dÄ«kÄ«. Jā – pa pirmo pleÄ·i tas vÄ“l neiet – bet bÅ«t tabulas vidÅ« ir krietni labāk kā tās pašās beigās.Visbeidzot noslÄ“gÅ¡u ar Prognožu spÄ“li, kur Grand Prix rezultāti krietni atpaliek no Driven GP – ej nu tagad saproti, kurÅ¡ ir Ä«stais lÄ«menis. Gan Kandava parādÄ«s. Lai arÄ« kā tur bÅ«tu – lielais balvu fonds jau Ls 6.50

Jun 272010
 

Laiks nestāv uz vietas un arī Prognožu Spēle nespēj pretoties jauno tehnoloģiju vilinājumam.

Visi Prognožu Spēles dalībnieki ir aicināti izmantot jauno iespēju savas prognozes aizpildīt digitālā formātā: Prognožu Spēle

Protams pagaidām vēl joprojām tiks pieņemtas arī vecajā stilā iesniegtas prognozes sacīkšu trases tribīnēs.

Jun 172010
 

Nedaudz ilgāk kā citu reizi, bet tomēr vismaz ir :)

Ko lai saka – esam godam aizvadÄ«juÅ¡i un atzÄ«mÄ“juÅ¡i PlÄ«vojoÅ¡o Å aļļu 3. sezonas sākumu!

Tad vēlreiz visu no sākuma.

Starta kārtība, nu jau ar visiem kartingu numuriem.

Un arÄ« braucienu rezultāti – te nu jāsaka paldies trases darbiniekiem, kuri Å¡Ä·iet arÄ« paÅ¡i izbaudÄ«ja sacensÄ«bas ļaujot mums pabraukties nedaudz ilgāk kā pienākas. Kā arÄ«, Ä«paÅ¡i gribÄ“tos uzsvÄ“rt otrā brauciena finiÅ¡u – blÄ«vākais finiÅ¡s Kartingkausa pastāvÄ“Å¡anas vÄ“sturÄ“ – olimpiskais seÅ¡inieks iebrauc 3 sekundÄ“s, punktotās vietas 5 sekundÄ“s. Ä»oti labi – tā turpināt!

Un kamÄ“r pirmais brauciens vairāk vai mazāk ir bijis diezgan mierÄ«gs, tad otrajā ir ko redzÄ“t – pirmkārt, A.Reņģīša uzvara brauciena laikā nonākot pat 9. vietā; otrkārt, pirmā piecinieka cīņa visa brauciena garumā; treÅ¡kārt, vietu izmaiņas rupju kļūdu, sacÄ«kÅ¡u incidentu vai veiksmÄ«gu manevru rezultātā, kad pozÄ«cija tiek mainÄ«ta par divām, trim un vairāk vietām.

Krāsainas diagrammas tas ir tik skaisti, bet kuru gan tas interesÄ“? Mums vajag sauso atlikumu – izcÄ«nÄ«tos punktus, kopvÄ“rtÄ“juma tabulu, zināt cik tālu lÄ«deri atrāvuÅ¡ies, cik tālu esam apsteiguÅ¡i sāncenÅ¡us. Un lÅ«dzu, arÄ« kopvÄ“rtÄ“jums:

Un te arÄ« viens visnotaļ zÄ«mÄ«gs atgadÄ«jums Kartingkausa vÄ“sturÄ“ – neoficiālie rezultāti atsÄ·iras no oficiālajiem. Lai Jums paÅ¡iem nebÅ«tu jāburas cauri, norādÄ«Å¡u, ka R.MiezÄ«tis ir pabÄ«dÄ«jies vienu vietu augstāk un ieņem septÄ«to pleÄ·i, kamÄ“r H.BeÄ·eris nokritis vienu zemāk – uz astoto vietu. Visādi citādi viss bija pareizi – A.Ikarts izcÄ«nÄ«ja jau 5.uzvaru PlÄ«vojoÅ¡o Å aļļu vÄ“sturÄ“, J.Unbedahts kausa aizstāvÄ“Å¡anu sāk ar iedzÄ«Å¡anu, R.Madžuls-Bajārs kā vienmÄ“r treÅ¡ais, Andris “Two-Face” Reņģītis sapratis, ka stÅ«ri var pagriezt lÄ«dz galam no devÄ«tās vietas pirmajā braucienā finiÅ¡Ä“ kā pirmais otrajā piegājienā, R.Salgrāvis pārliecinoÅ¡i debitÄ“ ar piekto vietu, M.Veiss nedaudz nestabili, bet tomÄ“r pirmajā seÅ¡iniekā, R.MiezÄ«tis cenÅ¡as aizmirst sacÄ«kÅ¡u incidentu otrajā braucienā un koncetrÄ“jas uz nākamo startu, H.BeÄ·eris domā kā pārvÄ“rst ātru kartingu augstvÄ“rtÄ«gā rezultātā, R.Norietis konstatÄ“, ka cīņa par punktiem bÅ«s ļoti sÄ«va arÄ« Å¡ogadun M.Liberts cerams ātri apgÅ«s brauktprasmes – GoPlanet čunčināšanu nepieļauj!

LÄ«dz ar izmaiņām oficiālajos rezultātos, ir izmaiņas arÄ« Prognožu spÄ“lÄ“, tomÄ“r, uzvarÄ“tāju tas nemaina – R.Salgrāvis tik un tā precÄ«zākais no visiem. Uzkrātais balvu fonds – Ls3.50!

Un tad vēl divi jautājumi:

1) Par ko otrā brauciena laikā kārtējo reizi šķērsojot starta/finiša līniju diskutēja A.Ikarts un H.Beķeris?

2) Kurš pamanījās aiztriek riepas zālājā?


PS: pie viena izmantošu iespēju un norādīšu, ka Media arhīvā lejupielādējami fiksētie foto un video mirkļi!

Jun 152010
 

Lai padarÄ«tu jau tā interesanto PlÄ«vojoÅ¡o Å aļļu norisi vÄ“l aizraujošāku, Kartingkausa komanda Jums sagādājusi vÄ“l vienu iespÄ“ju sacensties… Sacensties ne tikai braucÄ“jiem, bet arÄ« faniem… Pie tam, visas sezonas garumā cÄ«nÄ«ties par naudas balvām.

Dāmas, Kungi – bÅ«sim pazÄ«stami – Prognožu SpÄ“le!

Noteikumi pavisam vienkārši:

Prognozes biļetens vienam Grand Prix maksā 1 latu.

Saņemam biļetenu, aizpildām prognozes un skatāmies kā nu braucÄ“ji startÄ“ sacensÄ«bās. LÄ«dz tās ir beigušās un ir zināmi gala rezultāti – varam sākt skaitÄ«t prognožu punktus: par precÄ«zu prognozi 5 punkti; par prognozi, kas kļūdaina par vienu vietu 3 punkti; par pārÄ“jām prognozÄ“m 0 punkti. VienkārÅ¡i vai ne? Nu labi – mazu piemÄ“riņu: prognoze: R.Madžuls-Bajārs Å¡odien finiÅ¡Ä“s treÅ¡ais. Ja tā arÄ« ir – tad 5 punkti ir JÅ«su. Ja viņš finiÅ¡Ä“ vienu vietu augstāk vai zemāk (tas ir 2. vai 4.) saņemat 3 punktus. Citkārt – paliekat bešā. Un tā ar katru braucÄ“ju. PrecÄ«zi prognozÄ“jot visu desmit braucÄ“ju finiÅ¡a vietas – saņemsiet 50 punktus.

Tā nu sezonas laikā mums ir 6 Grand Prix – skaitām visus biļetenus/punktus kopā un iegÅ«stam lielisku reitingu, pÄ“c kura vadoties NoslÄ“guma ballÄ«tÄ“ pasniegsim arÄ« naudas balvas precÄ«zākajiem prognozÄ“tājiem vai varbÅ«t prognozÄ“tājām? Balvās tiks izdalÄ«ta visa par biļeteniem iekasÄ“tā summa. Un te atkal vieta mazam piemÄ“riņam: ja sezonas beigās kopÄ“jā kase bÅ«s Ls60 – tad pirmā vieta iegÅ«s 1/2 jeb Ls30. Otrā vieta saņems 1/3 jeb Ls20. KamÄ“r trešā vieta saņems 1/6 jeb Ls10. Bet var jau arÄ« gadÄ«ties, ka par biļeteniem iekasÄ“jam Ls 100, un tad jau precÄ«zākais saņems Ls 50!!! Kā saka: jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas!

Nu ko – pirmos biļetenus aizpildÄ«sim SK333 – tieÅ¡i pirms starta…