Jul 012009
 

Sacensību formāts:
Braucēju skaits:
Vienā Kartingkausa posmā piedalās ne vairāk kā 10 (desmit) braucēji.

Posma formāts:
Viens posms sastāv no 2 (diviem) braucieniem, kas ilgst aptuveni vienādu un iepriekš atrunātu laiku.

Starta vietas un kartinga izloze:
Braucēju secība startā tiek izlozēta un publicēta Kartingkausa mājas lapā iepriekšējā dienā pirms kārtējā Kartingkausa posma.
Pirmā brauciena starta secība ir apgriezti pretēja izlozei.
Otrā brauciena starta secība ir atbilstoša izlozei.

Kartingu izloze notiek uz vietas pirms katra brauciena starta. Katram braucienam tiek veikta atsevišķa izloze. Braucējs ar vienu un to pašu kartingu 2 (divas) reizes pēc kārtas braukt nedrīkst. Ja izlozē to pašu kartingu, tad braucējs velk citu lozi. Ja tā ir pēdējā loze, tad atgriezeniskā secībā mainās ar braucēju, kurš vilcis iepriekš.

Brauciena kārtība:
Braucēji atbilstoši izlozei sasēžas boksu celiņā novietotajos kartingos un, veicot 1 (vienu) vai vairākus iesildošos apļus, brauc uz starta/finiša taisni. Atbilstoši izlozētajai starta kārtībai un trases tiesneša vadīti visi braucēji ieņem atbilstošo starta vietu.
Seko starta signāls un sākas brauciens.
Ja kādu kartingu piemeklē tehniska kļūme un neviens braucējs vēl nav šķērsojis pirmā apļa finiša līniju, tad brauciens tiek apturēts, salūzušais kartings nomainīts un dots atkārtots starts.
Ja pirms starta nav atrunāts kopējais veicamo apļu skaits, tad trases tiesnesis signalizē, brīdī, kad līdz finišam atlicis 1 (viens) aplis.
Pēc finiša līnijas šķērsošanas braucēji lēnā gaitā atgriežas boksu celiņā.

Uzvarētāja noteikšana:
Katrā posmā tiek piešķirti punkti pēc sekojošas tabulas:
Vieta Punkti
1. 10
2. 8
3. 6
4. 5
5. 4
6. 3
7. 2
8. 1

Posma vietas noteikšana:

Pēc abu braucienu veikšanas tiek aprēķināta katra braucēja vidēji ieņemtā vieta. Braucējs ar mazāko vidējo vietu iegūst augstāku vietu posmā.
Ja vairāki braucēji ieguvuši vienādu vidējo vietu, tad augstāku vietu ieņem otrajā braucienā augstāk finišējušais braucējs.

Kartingkausa uzvarētāja noteikšana:
Par Kartingkausa uzvarētāju pasludina braucēju, kurš visu posmu laikā izcīnījis lielāko punktu summu.
Ja vairāki braucēji izcīnījuši vienādu punktu skaitu, tad kopvērtējuma tabulā augstāk ierindojas braucējs, kurš izcīnījis vairāk augstākās vietas.

Dalības maksa: 87 lati.

Pārkāpumi un sodi:

Pārkāpumus novēro trases tiesnesis.

Pārkāpums: atkārtots pāragrs starts.
Sods: braucējs brauciena finiša tabulā tiek pazemināts par sešām vietām.
Piemērojamība: braucējs drīkst turpināt braucienu.

Pārkāpums: braucējs tīši izraisa sadursmi ar citu braucēju.
Sods: braucējam braucienā tiek piešķirta 11. vieta.
Piemērojamība: braucējs tiek noņemts no trases un braucienu neturpina.

Pārkāpums: braucējs tīši taranē trases nožogojumu.
Sods: braucējs brauciena finiša kārtībā tiek pazemināts par 3 vietām.
Piemērojamība: braucējs drīkst turpināt braucienu.

Pārkāpums: piedalīšanās braucienā pēc alkoholu saturošu dzērienu, narkotiku, citu apreibinošu un/ vai psihotropo vielu lietošanas.
Sods: braucējs tiek izslēgts no turpmākas dalības Kartingkausā.
Piemērojamība: braucējam tiek atņemti visi iepriekš izcīnītie punkti, kā arī braucējs tiek izraidīts no kartodroma un piesiets pie kauna staba.

Pielikums 1
Kalendārs:
1. 01. Jūlijs 19:00 333 2×10 min
2. 11. Jūlijs 14:00 Kandava 2×10 min
3. 11. Jūlijs 14:40 Kandava 2×10 min
4. 28. Jūlijs 19:30 Go Planet 2×10 min
5. 11. Augusts 19:00 333 2×15 min
6. 14. Augusts 20:00 ??? 1×6 h (uzvarētāju sumināšana)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.