Jun 042009
 

Ahā, izdevās slimības gultā sadabūt rokā E.Beļusovu, kurš, ne bez zāļu ietekmes, piekritis ņemt dalību šīs vasaras ātrākajā pasākumā.
“Zinu, ka uz vienu vai diviem posmiem netikšu, bet lai iet,” cienījama vīra attieksmi izrādīja E.Beļusovs.

 Posted by at 10:48  Tagged with:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.