Aug 192008
 

Tie braucēji, kuri neapmeklēja pasākumu iestādījumā KID nav saņēmuši piemiņas veltes.
Lūdzu sazināties ar kausa rīkotāju J.Unbedahtu (epasts, mobtel).

Kā arī tas, kurš nodeva piemiņas velti glabāšanā, arī dod par sevi manīt!

PS: Šis attiecas uz A.Reņģīti, E.Beļusovu, un E.Gleizdānu.
PPS: Kā arī uz J.Piziču.

 Posted by at 11:52  Tagged with:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.