Jul 172013
 

Kartingkausa sestās sezonas tālākais izbrauciens tika veikts diviem “german-quality” autobusiem. Katrā pa četri gabali, no kuriem pieci gatavojās iemÄ“Ä£ināt tikai Å¡ogad izveidoto kartingu trasi “Trajektorija”, kas mājvietu radusi AucÄ“, 105km attālumā no galvaspilsÄ“tas RÄ«gas.

Jau atbraukÅ¡ana lÄ«dz trasei bija piedzÄ«vojums, taču ieraÅ¡anās pārsteidza vÄ“l vairāk – AucÄ“ viss skaists, sakārtots pat labāk kā “pilsÄ“tā ar rÄ«tdienu”. Savukārt trasÄ“ priekšā dāmas, sēžas kartingos un dod virsÅ«. Viss skaidrs, pÄ“c aizvadÄ«tā Dāmu Kausa pagājušā nedēļā, ātrums nelaiž vaļā un tiek meklÄ“tas sekundes desmitdaļas nedēļas nogalÄ“ gaidāmajam startam Auces Kausā 2013.

Bet nu laiks Ä¢enerālis Grand Prix. Jau otro posmu pÄ“c kārtas sasniegtais minirekords dalÄ«bnieku skaita ziņā (Å¡oreiz pieci) neliedza braucÄ“jiem aizvadÄ«t sÄ«vas un aizraujoÅ¡as cīņas trasÄ“. TieÅ¡i braucÄ“ju skaits ļāva arÄ« nedaudz eksperimentÄ“t – Å¡oreiz starts tika dots braucÄ“jiem sarindojoties vienam aiz otra. Vai tas palÄ«dzÄ“ja – jāsaka godÄ«gi, ka, visticamāk, vispārÄ“jo lietu kārtÄ«bu tas neietekmÄ“ja.

Pirmais brauciens, un viens aiz otra startÄ“ja Kartingkausa sezonas lÄ«deri – 1.R.MÅ«rnieks, 2. J.Unbedahts. Tālāk sekoja R.Madžuls-Bajārs, R.MiezÄ«tis, K.StÅ«riÅ¡ka. Starts, un jau no pirmajiem sacÄ«kstes metriem prognozÄ“tais lÄ«derduets lÄ“nām, bet pārliecinoÅ¡i atrāvās no saviem sekotājiem. VeiksmÄ«gs brauciena sākums K.StÅ«riÅ¡kam, kurÅ¡ jau pÄ“c otrā apļa  apsteidzis divus konkurentus un atradās visnotaļ drošā treÅ¡ajā vietā. SacÄ«kstes turpinājumā sanākuÅ¡ie skatÄ«tāji varÄ“ja baudÄ«t divcīņas uzreiz divās frontÄ“s – par 1. un par 4. vietu braucienā. LÄ«dercīņās braucÄ“ji cieÅ¡i sekoja viens aiz otra lÄ«dz 13.apļa laikā J.Unbedahts pieļāva virkni nelielu kļūdu, kuru rezultātā atpalika jau par 2,336 sekundÄ“m. TomÄ“r, R.MÅ«rnieks jau nākamajā aplÄ« atbildÄ“ja ar sagrieÅ¡anos un cīņa varÄ“ja atsākties no jauna. Lai gan J.Unbedahts vairākas reizes izveica apdzÄ«Å¡anas manevrus, tie vÄ“lamo rezultātu nedeva un braucÄ“ji savas vietas saglabāja. SÄ«va spÄ“koÅ¡anās arÄ« par ceturto vietu starp R.Madžuli-Bajāru un R.MiezÄ«ti, kur tieÅ¡i priekšā braucoÅ¡ais R.Madžuls-Bajārs neizturÄ“ja spiedienu un piecus apļus lÄ«dz finiÅ¡am kapitulÄ“ja konkurenta priekšā.

Otrais brauciens ar K.StÅ«riÅ¡ku priekÅ¡galā, kuram, trešā vieta pirmajā braucienā deva labas izredzes pacÄ«nÄ«ties arÄ« par uzvaru Ä¢enerālis Grand Prix . Un tomÄ“r, braucÄ“ja un kartinga nesaderÄ«ba, kam sekoja vienas pozÄ«cijas zaudÄ“Å¡ana drÄ«z pÄ“c starta, un vÄ“l divu pozÄ«ciju atdoÅ¡ana dažus apļus vÄ“lāk izdzÄ“sa jebkādus cerÄ«bu aizmetņus. TikmÄ“r no peletona aizmugures uz priekÅ¡u cÄ«nÄ«jās abi lÄ«deri – J.Unbedahts un R.MÅ«rnieks. DrÄ«z vien braucÄ“ji atdÅ«rās pret R.MiezÄ«Å¡a plato muguru, kurÅ¡ vairākkārtÄ«gi veiksmÄ«gi aizstāvÄ“ja savu pozÄ«ciju pret J.Unbedahta uzbrukumiem. TomÄ“r, vÄ“sture mÄ«l atkārtoties, un tieÅ¡i piecus apļus lÄ«dz brauciena beigām pieļāvis kļūdu kādā no trases lÄ«kumiem R.MiezÄ«tis deva J.Unbedahtam 100% iespÄ“ju, kuru pÄ“dÄ“jais arÄ« izmantoja. AtlikuÅ¡o apļu laikā, vietu secÄ«ba vairs nemainÄ«jās, tādÄ“jādi nodroÅ¡inot J.Unbedahtam otro Grand Prix pÄ“c kārtas.

Sausais atlikums – trasi norobežojošās riepas uz vietas, sarkanie Kandavas kartingi joprojām ņipri, un divi “PlÄ«vojošās Å alles” braucÄ“ji spÄ“ja uzradÄ«t apļa laiku, kas ierindojams starp desmit ātrākajiem “Trajektorija” trases PRO BraucÄ“jiem. Ir labi.

Viss labs, kas beidzas rÄ«tā, jo siltais laiks un garais brauciens deva iedvesmu vÄ“l pirms izbraukÅ¡anas apsvÄ“rt un parÅ«pÄ“ties par nepiecieÅ¡amo “grils-un-alus” pasākumam. Tamdēļ braucÄ“ji pÄ“c apbalvoÅ¡anas ceremonijas steidzās prom uz Lielauces pili, kuras dārzā, Lielauces ezera krastos tikai baudÄ«ts nokavÄ“tais saulriets un pusmÄ“ness pie debess juma, tika ierobežota peldÄ“tiesvÄ“lme, kuru kompensÄ“ja gards čačliks, karstas desiņas un vÄ“ss alus. Kā arÄ« laivoÅ¡ana ar koka paletÄ“m airu vietā. Kartingkauss kvalitāte!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.