Jun 152010
 

Lai padarÄ«tu jau tā interesanto PlÄ«vojoÅ¡o Å aļļu norisi vÄ“l aizraujošāku, Kartingkausa komanda Jums sagādājusi vÄ“l vienu iespÄ“ju sacensties… Sacensties ne tikai braucÄ“jiem, bet arÄ« faniem… Pie tam, visas sezonas garumā cÄ«nÄ«ties par naudas balvām.

Dāmas, Kungi – bÅ«sim pazÄ«stami – Prognožu SpÄ“le!

Noteikumi pavisam vienkārši:

Prognozes biļetens vienam Grand Prix maksā 1 latu.

Saņemam biļetenu, aizpildām prognozes un skatāmies kā nu braucÄ“ji startÄ“ sacensÄ«bās. LÄ«dz tās ir beigušās un ir zināmi gala rezultāti – varam sākt skaitÄ«t prognožu punktus: par precÄ«zu prognozi 5 punkti; par prognozi, kas kļūdaina par vienu vietu 3 punkti; par pārÄ“jām prognozÄ“m 0 punkti. VienkārÅ¡i vai ne? Nu labi – mazu piemÄ“riņu: prognoze: R.Madžuls-Bajārs Å¡odien finiÅ¡Ä“s treÅ¡ais. Ja tā arÄ« ir – tad 5 punkti ir JÅ«su. Ja viņš finiÅ¡Ä“ vienu vietu augstāk vai zemāk (tas ir 2. vai 4.) saņemat 3 punktus. Citkārt – paliekat bešā. Un tā ar katru braucÄ“ju. PrecÄ«zi prognozÄ“jot visu desmit braucÄ“ju finiÅ¡a vietas – saņemsiet 50 punktus.

Tā nu sezonas laikā mums ir 6 Grand Prix – skaitām visus biļetenus/punktus kopā un iegÅ«stam lielisku reitingu, pÄ“c kura vadoties NoslÄ“guma ballÄ«tÄ“ pasniegsim arÄ« naudas balvas precÄ«zākajiem prognozÄ“tājiem vai varbÅ«t prognozÄ“tājām? Balvās tiks izdalÄ«ta visa par biļeteniem iekasÄ“tā summa. Un te atkal vieta mazam piemÄ“riņam: ja sezonas beigās kopÄ“jā kase bÅ«s Ls60 – tad pirmā vieta iegÅ«s 1/2 jeb Ls30. Otrā vieta saņems 1/3 jeb Ls20. KamÄ“r trešā vieta saņems 1/6 jeb Ls10. Bet var jau arÄ« gadÄ«ties, ka par biļeteniem iekasÄ“jam Ls 100, un tad jau precÄ«zākais saņems Ls 50!!! Kā saka: jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas!

Nu ko – pirmos biļetenus aizpildÄ«sim SK333 – tieÅ¡i pirms starta…

  5 Responses to “Prognožu spÄ“le”

  1. avatar

    saskatu ‘moral hazard’ problÄ“mu Å¡ajā prognožu konkursā :p

  2. Kļūst aizvien aizraujošāk!

  3. hei, hei, hei! kas tā par diskrimināciju? Kāpēc nav iespēja piedalīties prognožu konkursā neatrodoties Latvijā? :)

    • KāpÄ“c gan lai nevarÄ“tu piedalÄ«ties – laicÄ«gi tikai jāiesÅ«ta prognozes un dalÄ«bas maksa :p

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.